Inside

240px

Inside

96px

Inside

48px

Inside

24px

<i class="icon il-ib-ew-open"></i>

Unicode: