Laptop

240px

Laptop

96px

Laptop

48px

Laptop

24px

<i class="icon il-ib-bai-laptop"></i>

Unicode: