City - Flat Icons

ticket machine icon
street light icon
water tower icon
container icon
warehouse icon
school icon
fountain icon
vending machine icon
street name icon
traffic light icon
traffic light icon
street light icon
skate park icon
stall icon
signpost icon
sewer icon
public toilet icon
pharmacy icon
mosque icon
mall icon
parking icon
no entry icon
library icon
kiosk icon
hydrant icon
hospital icon
gym icon
garden icon
garage icon
garage icon
fire station icon
ferris wheel icon
gates icon
factory icon
electric pole icon
crane icon
college icon
church icon
castle icon
bus icon
city hall icon
bus stop icon
building icon
building icon
brewery icon
bollard icon
billboard icon
bench icon
poster icon
bin icon