Agriculture 2 Icons

fruits icon
windmills icon
wheat icon
basket icon
sprout icon
manure icon
plant icon
sunset icon
orange tree icon
wheelbarrow icon
apple icon
field icon
scarecrow icon
hat icon
grain icon
sunflower icon
plant icon
parking icon
farmer icon
hay bale icon
tractor icon
boot icon
watering can icon
ladder icon
fertilizer icon
shovel icon
rake icon
barn icon
road sign icon
sprinkler icon
farm icon
farmer icon
scythe icon
tree fruit icon
silo icon
jam icon
barn icon
pickup truck icon
radish icon
harvester icon
shovel icon
shears icon
potato icon
carrot icon
hose icon
fence icon
fertilizer icon
stand icon
mill icon
barrel icon